| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

This version was saved 15 years, 7 months ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on December 3, 2008 at 3:20:45 pm
 

Velkommen til et ekstra arkiv for rapporter og dokumenter o.a. til bloggen Forskningspolitisk Arkiv

 

Klik her for at gå til bloggen Forskningspolitisk Arkiv, eller tjek bloggens litteraturliste.

 

Arkivet på denne wiki har form af en offentlig wiki, hvis materiale alle, inkl. søgemaskinerne på nettet kan se. Rapporter som er/har været offentlige tilgængelige på andre websider kan man være heldig at finde her. Arkivet supplerer en anden wiki hvis materiale ikke er åbent for søgemaskinerne.

Ønsker du en artikel uploaded, så kontakt blot redaktøren Curt Hansen, Email: curthansen2@gmail.com

Arkivet er valgt som supplement til blog-arkivet for at kunne uploade fx pdf-files og word-dokumenter, som ikke kan uploades på� en blog.

 

 

Dokumenter på denne wiki:

 

Notater og rapporter vedr. basismidler, indikatorer og "kvalitet"

Notater og rapporter m.v. i forbindelse med udvalgsarbejdet om s.k. kvalitetsindikatorer til fordeling af konkurrenceudsatte basismidler:

 

 

Notater

 

 

 

Artikler

 

 • Mogens N. Pedersen (1977): "The Danish University between Millstones", Minerva 15 (3-4): 335-376. (in pdf)

 

 • Jürgen Habermas (1987): “The Idea of the University: Learning Processes” (translated by John R. Blazek), New German Critique, No. 41 (Special Issue on the Critiques of the Enlightenment, Spring - Summer, 1987), pp. 3-22. (pdf)

 

 • Bodo Zeuner: "Die Freie Universität Berlin vor dem Börsengang? Bemerkungen zur Ôkonomisierung de Wissenschaft", in: PROKLA, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, Heft 148, 37.Jg., 2007, 325-350. (pdf fil, 1.6 MB)

 

 • Nina Trige Andersen (på vegne af redaktionen): "Disciplinering i det offentlige rum". Hippocampus (tilsendt arkivet 17/5-2007). (Word)

 

 • Carsten Henrichsen: Grænser og vilkår for forskningsfrihed – en 'tour de force' i 30 års universitetsreformer. Futuriblerne (Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning, Tema: Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse II) Februar 2007, årg. 35, nr. 1-2, s. 28-40. (Word)

 

 • Henrik Prebensen: Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse. Futuriblerne (Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning, Tema: Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse II), Februar 2007, årg. 35, nr. 1-2. (pdf)

 

 • Michael B. Hansen, 2007, "Fusioner til høring" [på Christiansborg den 15. januar] Dansk Veterinærtidsskrift, 15. februar, Nummer 4 · Årgang 90.

 

 • magasinet Humaniora (udgivet af Forskningsrådet for Kultur of Kommunikation), nr. 2, maj 2007, 22. årgang. Temanummer om "Forskningskvalitet og kvalitetsvurdering". (Som pdf eller Word.doc)

 

 

 

 • Susan Wright and Jakob Williams Ørberg (2008): "Autonomy and control: Danish university reform in the context of modern governance", Learning and Teaching. Vol. I, Issue 1, Spring 2008, p. 27–57. (pdf file)

 

 • Kalpazidou Schmidt, Evanthia and Langberg, Kamma (2007): “Academic Autonomy in a Rapidly Changing Higher Education Framework - Academia on the Procrustean Bed? European Education 39(4): 80-94. (pdf file)

 

 

 

 

 

 • Susan Wright and Tor Halvorsen (2008): "Editorial: Bologna and Beyond?", Learning and Teaching 1(2): v-xii (ISSN 1755-2273 print, 1755-2281 online), (pdf)
 • Ole Henckel interviewed by Susan Wright (2008): “The Bologna process: a voluntaty method of coordination and marketisation?” Teaching and Learning vol. 1(issue 2, summer 2008): 1-24 (pdf picture scan)
 • Andreas Fejes (2008): "Standardising Europe: The Bologna Process and new modes of governing", Learning and teaching 1(2): 25-49. (pdf)

 

 • Thomas Bøttcher: Bred kritik af universitetslov, Magisterbladet nr. 18, d. 14. nov. 2008, s. 5. (pdf)

 

 • Liv Alfast Kretzschmer: Timelærere i medvind, Magisterbladet nr. 18, d. 14. nov. 2008, s. 29 ["Socialdemokraterne vil arbejde for flere faste stillinger til timelærerne"...] (pdf)

 

 • Bjørn Hyldkrog & Christina D. Tvarnø: CBS Observer Forskningstema (CBS Observer, nr.3, Nov. 2008): "Mindsket pres på vægtskålen" s.1, "Den ulige kamp om basismidlerne" s.9, "Regelstyring frem for selvstyre" s.10, "Forskningspolitik på afveje" s.11, "Basismidler, basismidler, ..." s. 11, "Bibliometri - forskningens nyttige tælleøvelse" s. 12 (m. Leif Hansen), "Rankings - uegnet som målestok for kvalitet" s. 13 (m. Ole Stenvinkel Nilsson), "Mindre og ringere forskning for pengene" s. 14 (m. Peter Lotz), "Send dog tælleregimerne til tælling" s. 15 (m. Preben Melander). (download samlet i pdf)

 

 

Afhandlinger

 

 • Jesper Eckhardt Larsen (2007): Ikke af brød alene... Argumenter for humaniora og universitetet i Norge, Danmark, Tyskland og USA 1945-2005. Ph.D.-afhandling fra Danmarks Pædagogiske Universitet (forsvaret d. 9. marts, 2007). Download i pdf

 

Love

 

 • Knud Espen Hansen (1971): Universiteternes Styrelseslov (Lov nr. 271 af 4. juni 1970). Kommenteret udgave. København: G.E.C. Gad. (pdf (5,5MB)).

 

 • Universitetsloven af 1973: -- In English: The Management of Institutions of Higher Education Act, Act no. 362 of June 13, 1973. Pdf file: Text of the bill 362

 

 

 

Andet

 

 • Fra Folketingets website, Folketingsår: 2008-09, Dokument: Alm. del - Bilag 33, For en bedre forskningspolitik Petition.pdf (PDF), Sagstitel: UVT alm. del, Offentligt, Afsendt: 05/11-08, Omdelt: 05/11-08, Titel: Oplæg fra universitetsundervisere vedr. indsamling af underskrifter for en bedre forskningspolitik, Dok.type: Diverse (D).
 • Brev af 11/11-2008 fra rektoratet på Københavns Universitet, "Kære ansatte og studerende på KU. Hermed fremsendes rektoratets og universitetsdirektørens brev for 2008 til alle KU's ansatte og studerende. Med venlig hilsen, Ralf Hemmingsen, Lykke Friis and Jørgen Honoré" (pdf).
 • Indstilling af J. Øllgaard til prisen i Foreningen af Undersøgende journalistik 2007 (se www.fuj.dk/pris/), samt Øllgaards metodebeskrivelse: "Anonyme kilder: Dokumentation, metodebeskrivelse og etik bag artikelserie om RUCs nye ledelse".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.